dog-fangs-white-2667472_1280

Gazy pieprzowe przeciwko psom a prawo

Każdy z nas może kiedyś paść ofiarą ataku ze strony agresywnego psa. Czy możemy unieszkodliwić zwierzę gazem pieprzowym? Czy grozi nam za to kara?

Jak doskonale wiesz, posiadanie gazu pieprzowego jest w Polsce całkowicie legalne. Oznacza to, że możesz kupić i nosić ze sobą gaz pieprzowy bez żadnych konsekwencji. Inaczej sprawa przedstawia się w sytuacji, kiedy jesteś zmuszony do użycia gazu pieprzowego przeciwko drugiej osobie lub zwierzęciu. W poprzednim artykule dowiedzieliście się jakie zasady i ewentualne kary czekają was w przypadku nieuzasadnionego użycia gazu pieprzowego wobec człowieka. A jak to wygląda w przypadku użycia gazu pieprzowego przeciwko zwierzęciu, np. agresywnym psie?

Zasady legalnego korzystania z gazu pieprzowego określa Kodeks Karny w paragrafie dotyczącym zakresu obrony koniecznej. Podobnie jak w przypadku obrony przed atakiem człowieka, również w przypadku ataku ze strony agresywnego zwierzęcia (na przykład bezpańskiego psa) możesz bronić się wszelkimi niezbędnymi sposobami. W takim przypadku skorzystanie z gazu pieprzowego do odpędzania czy też unieszkodliwienia zwierzęcia będzie jak najbardziej wskazane. Obecnie na rynku istnieje wiele rodzajów gazów pieprzowych dedykowanych tylko i wyłącznie do użycia przeciwko agresywnym zwierzętom. Tego typu gazy zawierają substancje, która nie wyrządzi zwierzęciu krzywdy i nie spowoduje żadnego trwałego uszczerbku na jego zdrowiu. Możemy zatem z powodzeniem używać gazu pieprzowego do odpędzania zwierzęcia bez obaw, że sprawimy mu dotkliwy ból.

SRP-M-3-LS

Kiedy możemy zostać ukarani?

Nie możesz jednak sam atakować zwierzęcia ani prowokować go do agresywnych zachowań (aby potem użyć do gazu pieprzowego). Jeżeli potraktowane gazem pieprzowym zwierzę z rezygnuje z dalszego ataku, nie możemy go dalej pryskać. To działanie może zostać uznane za znęcanie się. W ustawie o ochronie zwierząt czytamy:

Art. 5. Każde zwierzę wymaga humanitarnego traktowania.

Art. 6 (…)
1a. Zabrania się znęcania nad zwierzętami.
2. Przez znęcanie się nad zwierzętami należy rozumieć zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień, a w szczególności:

(…)
9) złośliwe straszenie lub drażnienie zwierząt;

W takiej sytuacji będziemy podlegać określonym karom, które również podane są w w/w ustawie.

Art. 35.
1. Kto zabija, uśmierca zwierzę albo dokonuje uboju zwierzęcia z naruszeniem przepisów art. 6 ust. 1, art. 33 lub art. 34 ust. 1-4
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
1a. Tej samej karze podlega ten, kto znęca się nad zwierzęciem.
2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 lub 1a działa ze szczególnym okrucieństwem
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Warto również pamiętać, że właściciel tego agresywnego psa, który nie posiada kagańca ani nie jest prowadzony na smyczy, również będzie podlegać karze grzywny lub nagany. Reguluje to Art. 77. Kodeksu wykroczeń:

Art. 77. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

Reasumując- możemy używać gazu przeciwko psom i innym atakującym nas zwierzętom. W innym przypadku użycie gazu jest karane. Bez względu na to, czy zostaliśmy zaatakowani przez bezpańskiego psa lub też przez psa, który zerwał się ze smyczy, w każdym przypadku użycie gazu pieprzowego będzie dobrym rozwiązaniem. Warto zaopatrzyć się w dobry gaz pieprzowy dedykowany właśnie do obrony przed agresywnymi zwierzętami.
Poniżej prezentujemy kilka wybranych gazów idealnych w tej sytuacji.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *